Germany Powered by Trendolizer

El govern reobrirà les delegacions a Berlín, Londres, Roma, Suïssa i els Estats Units

Trending story found on www.vilaweb.cat
El govern reobrirà les delegacions a Berlín, Londres, Roma, Suïssa i els Estats Units
Maragall afirma que el govern es planteja d'obrir delegacions a altres països del Mediterrani, del Llevant, d'Àsia i d'Amèrica Llatina
[Source: www.vilaweb.cat] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments